משחק BRT באינטרנט

                                  Speed Bus קחשמ

BRT (Speed Bus):


בצעצוע מירוץ הרגיל הזה אתה צריך לספק הנוסעים שלהם מהר ככל האפשר מקצה העיר אחד למשנהו. זו לא משימה קלה, כפי שאתה תיצור הפרעה בצורה של כלי רכב, אשר יהיה במיוחד לארגן תאונות דרכים. להיות זהיר וללכת סביב כל ההפרעה. למשחק רק צריכים המקלדת. מאמין בהצלחה ואז אתה תהיה מסוגל להשיג את מטרתה.

.קחיש התא ובש םיקחשמ ךל ןיא
.תוינמיס ןיידע