משחק להרוס את הרובוט באינטרנט

                                  Crash The Robot קחשמ

להרוס את הרובוט (Crash The Robot):

.םירעה לכ תא שובכל ידכ ולש חכב שמתשהל לוכיש ידוחיי טובוררוציל וחילצה םיאנכטהשע .יניצר םויאאוה וישכעו ,השענוב לעפמהמ חורבל היה לוכי הז טובור .עציב אל אוהש ןמזב ,טובורהםע דדומתהל ךירצ התא ,הנכס עונמל ידכ .ןמז לש תילמינימה תומכהמרטפיהל ךיא לש תניינעמ ךרדםע אובל

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות