Bubble Shooter קחשמ

כדורים - יורה בועה (Bubble Shooter):

צריך לנקות את כל התחום של בועות צבעוניות. שלוש או יותר בועות באותו הצבע תיעלמנה. תירה כדורים הצבעוניים

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות