משחק עידן קרח. שחר הדינוזאורים באינטרנט

                                  Ice Age Dawn of the Dinosaurs קחשמ

עידן קרח. שחר הדינוזאורים (Ice Age Dawn of the Dinosaurs):

.םירואזונידה לש םתיילע - 3 ימנידודואמ ןיינעמ קחשמ חרק ןדיע .ולש תומדה לש וייח תא ליצהל תוכזה תא ךל קרו,םינוש םיירוטסיהרפ םייח ילעבב עפושמ .האיציה לא עיגהלוםיקירטהלכ בבותסהל

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות