משחק Scream אם אתה יודע את התשובה באינטרנט

                                  Scream if You Know The Answer קחשמ

Scream אם אתה יודע את התשובה (Scream if You Know The Answer):


.קחיש התא ובש םיקחשמ ךל ןיא
.תוינמיס ןיידע