משחק כתמים ורודים באינטרנט

                                  Pink Spot קחשמ

כתמים ורודים (Pink Spot):

.ונלש דורווה רודכה םע תואקתפרה דחי תונהיל ולכות ןאכ .ךובמב ומקומי יכ םיבכוכה לכ תא ףוסאל ידכ ךלש דיקפתה תרטמ .חיוורמ התא תודוקנ רתוי הז תא תושעל לוכי התאש לככ .חילצהל לכות ןכמ רחאלו ,תובוט תוציפק תושעלו טוונל תונמוימב

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות