משחק דובים רעבים באינטרנט

                                  Hungry Bears קחשמ

דובים רעבים (Hungry Bears):

.ךלש תדיינה הדעסמלםיעיגמש םיבודהלכ תא ליכאהל .קייקנפאוה רתויב השקה קלחה ,ןטק טירפת ךל שי .ופרשי םה תרחא ,proshlyapil אל אוה ןאכ ירקיעה רבדה .ךלש תוסנכהב היולת בר ןמז תוכחל ךלש תוחוקלה תא ךופהל אל

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות