משחק פאזלים עם בארבי באינטרנט

                                  Drag And Drop Barbie קחשמ

פאזלים עם בארבי (Drag And Drop Barbie):


.קחיש התא ובש םיקחשמ ךל ןיא
.תוינמיס ןיידע