משחק המלחמה הגדולה באינטרנט

                                  The Great War קחשמ

המלחמה הגדולה (The Great War):


.קחיש התא ובש םיקחשמ ךל ןיא
.תוינמיס ןיידע